iMoodJournal

iMoodJournal

Gemiddeld: 3 (2 stemmen)

This app is a personal diary and mood charting tool. It can track not only mood, but anything you like: sleep, medication, symptoms, stress and anxiety, energy level, cycles, etc. It will help you discover causes of your ups and downs, and get insights into yourself.

Deze app is een persoonlijk dagboek en stemmingsgrafiek. Het kan niet alleen de gemoedstoestand volgen, maar alles wat je wil: slaap, medicatie, symptomen, stress en angst, energieniveau, cyclussen, etc. Het kan je helpen oorzaken van je ups en downs te ontdekken en inzichten in jezelf krijgen.

De besturing van deze app is in het Engels